تصاویر متحرك بسم الله الرحمن الرحیم aksgif.ir این وبلاگ با هدف تجمیع و در اختیار گذاشتن عكسها و تصاویر و نوشته های متحرك که تا كنون به بیش از هفت هزار تصویر رسیده به وبلاگ نویسان عزیز کمک می کند تا بتوانند برای زیبا سازی صفحات خودشان بهتر و سریعتر به این نوع تصاویر دسترسی داشته باشند تذکر مهم : لطفا برای اینکه تصاویر کاملا لود شده تا شما بازدیدکنندگان محترم تصاویر را متحرک مشاهده نمایید نیاز به کمی صبر و انتظار دارد پس لطفا کمی صبور باشید . اگر لینک کردید اطلاع دهید تا شما نیز لینک شوید. vasileh2012@gmail.com This site is a work in progress. With the aim of providing moving images and writings Vylag's writers to be able to beautifying their pages better and quicker access to these images., You only have permission to view the images in this blog in your blog Mtalbtvn Use to beautify your blog. Important Notice: Please respect the images are completely loaded so your visitors can see animated images and expect to wait a little bit so please be patient. If you know the link to get your link. vasileh2012@gmail.com http://www.aksgif.ir 2018-08-20T17:20:45+01:00 text/html 2015-10-08T13:24:55+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرک کودک و روز جهانی کودک-تصویر Moving Pictures International Children's Day-50 http://www.aksgif.ir/post/112 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8216205918/aksgif_ir_Moving_Pictures_International_Children_s_Day_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A920.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8216207184/aksgif_ir_Moving_Pictures_International_Children_s_Day_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9333.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8216203634/aksgif_ir_Moving_Pictures_International_Children_s_Day_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A93_eye.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8216205734/aksgif_ir_Moving_Pictures_International_Children_s_Day_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A97.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8216204500/aksgif_ir_Moving_Pictures_International_Children_s_Day_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A93jalebtarin_tanafose_masnooii.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8216203784/aksgif_ir_Moving_Pictures_International_Children_s_Day_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A93g.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8216207700/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_Moving_Pictures_International_Children_s_Day2.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/112" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرک کودک و روز جهانی کودک را با کلیکی مشاهده نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8122687168/KSGIF_IR_%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-10-08T12:48:35+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرک روز مباهله--11 تصویر -Cursing day moving images http://www.aksgif.ir/post/111 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7986626020/aksgif_ir_mbaheleh_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_7.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7986609565/aksgif_ir_mbaheleh_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_0.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7986626983/aksgif_ir_mbaheleh_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_38.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7986627525/aksgif_ir_mbaheleh_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_15.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/111" target="_blank" title="ادامه تصاویر روز مباهله را با کلیکی مشاهده نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8122749368/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div> text/html 2015-08-04T13:47:07+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك سه بعدی - 3D GIFS - بخش دوم - 65 تصویر http://www.aksgif.ir/post/110 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8204254968/AKSGIF_IR_3D_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_13.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8204259250/AKSGIF_IR_3D_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9gifCSYak5Q_91_.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203912200/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9Red_Bull_Racing_3d_gif.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8204255892/AKSGIF_IR_3D_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_09.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203907892/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9hand_drawn_3d_stereographic_gifs_by_dain8_dain_fagerholm_3.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8204254318/AKSGIF_IR_3D_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_100.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8204252584/AKSGIF_IR_3D_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9gif_effect_3d_58.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/110" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك سه بعدی - 3D GIFS - بخش دوم كلیك نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7621766234/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_edameh_matlab_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div> text/html 2015-08-02T15:48:38+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك سه بعدی - 3D GIFS -بخش اول تصاویر 158 http://www.aksgif.ir/post/109 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203867584/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A987.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203874442/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_29.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203884600/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9cat.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203871368/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9136.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203879242/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_11_.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203875142/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_31.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203868884/AKSGIF_IR_3D_GIFS_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9116.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/109" target="_blank" title="جهت مشاهده بقیه تصاویر متحرك سه بعدی كلیك نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7621766234/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_edameh_matlab_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div> text/html 2015-03-10T19:11:35+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرک عید نوروز http://www.aksgif.ir/post/107 <param name="flashvars" value="mp3=http://p30up.ir/images/a4pf0lt45s7rjbnygljj.mp3&amp;volume=100&amp;autoreplay=&amp;autostart=&amp;randomplay="><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176185526/AKSGIF_IR_nourouz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B222.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8244682268/aksgif_ir_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8243970126/aksgif_ir_2_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8243885200/aksgif_ir_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_95.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8176184168/AKSGIF_IR_nourouz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B216.gif" target="_blank" title="جهت دیدن در اندازه بزرگتر کلیک نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176184168/AKSGIF_IR_nourouz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B216.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244291642/aksgif_ir_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_95.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8243886142/aksgif_ir_2_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_95.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176188550/AKSGIF_IR_nourouz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B237.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8243972476/aksgif_ir_13_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_95.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/107" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرک عید نوروز کلیک نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8117376634/AKSGIF_IR_norooz_gif_09%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_1.gif" alt=""></a></div> text/html 2015-01-26T18:53:52+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك با موضوع اعتراضات جهانی بخاطر اهانت به پیامبر اكرم حضرت محمد (ص)--47 تصویر-(Motion pictures on the theme of global protests for insulting the Prophet Mohammad ( PBUH) http://www.aksgif.ir/post/106 <!-- Nasr19.ir--><br> <script language="javascript" src="http://sound.nasr19.ir/index.php?id=4&amp;mp3=http://upir.ir/files/b34e1e91cf6d.mp3&amp;as=0&amp;ar=1&amp;volume=100"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://sound.nasr19.ir/dewplayer-vol.swf?mp3=http://upir.ir/files/b34e1e91cf6d.mp3?id=1&amp;autostart=0&amp;autoreplay=1&amp;nopointer=1&amp;volume=100" width="250" height="20" id="dewplayer-vol"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://sound.nasr19.ir/dewplayer-vol.swf?mp3=http://upir.ir/files/b34e1e91cf6d.mp3?id=1&amp;autostart=0&amp;autoreplay=1&amp;volume=100&amp;nopointer=1"></object><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://sound.nasr19.ir/dewplayer-vol.swf?mp3=http://upir.ir/files/b34e1e91cf6d.mp3?id=1&amp;autostart=0&amp;autoreplay=1&amp;nopointer=1&amp;volume=100" width="250" height="20" id="dewplayer-vol"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://sound.nasr19.ir/dewplayer-vol.swf?mp3=http://upir.ir/files/b34e1e91cf6d.mp3?id=1&amp;autostart=0&amp;autoreplay=1&amp;volume=100&amp;nopointer=1"></object><br><a href="http://sound.nasr19.ir" target="_blank"> </a><!-- Nasr19.ir--><br> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8166466350/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_labbayk_mohammad.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8167375368/aksgif_ir_rasool_akram_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5000_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_3_.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8166461576/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B52.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8167382626/aksgif_ir_rasool_akram_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5000_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B58%D8%AF.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8166463576/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_5.gif" target="_blank" title="تصاویر متحرك با موضوع اعتراضات جهانی بخاطر اهانت به پیامبر اكرم حضرت محمد (ص)---(Motion pictures on the theme of global protests for insulting the Prophet Mohammad ( PBUH) جهت دیدن در اندازه اصلی كلیك نمایید"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8166463576/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_5.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8166466068/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5baner_mahkomiyat.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8167376592/aksgif_ir_rasool_akram_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5000_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_7_.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8166461042/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B51.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8167397050/aksgif_ir_rasool_akram_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_3_.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8167376718/aksgif_ir_rasool_akram_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5000_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5_9_.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/106" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك با موضوع اعتراضات جهانی بخاطر اهانت به پیامبر اكرم حضرت محمد (ص)Continuing with the theme of motion pictures worldwide protests for insulting the Prophet Mohammad ( PBUH)-"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8166464550/aksgif_ir_ashegh_mohammad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B51_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.gif" alt=""></a></div> text/html 2014-10-15T18:30:11+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرک دریا --80 تصویر-- Animated sea http://www.aksgif.ir/post/105 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146089942/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGiF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A758.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#663300">دریا با صدای نیما چهرازی<script language="javascript" src="http://PichAk.Net/musics.php?type=1&amp;files=http://uploadco.ir/uploads/ha44ocor0laokvr150b.mp3&amp;start=0&amp;random=0&amp;replay=0&amp;vol=100"></script><object type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="20" data="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf" id="dewplayerclassic" name="dewplayerclassic"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf"><param name="flashvars" value="mp3=http://uploadco.ir/uploads/ha44ocor0laokvr150b.mp3&amp;volume=100&amp;autoreplay=0&amp;autostart=0&amp;randomplay=0"></object><object type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="20" data="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf" id="dewplayerclassic" name="dewplayerclassic"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf"><param name="flashvars" value="mp3=http://uploadco.ir/uploads/ha44ocor0laokvr150b.mp3&amp;volume=100&amp;autoreplay=0&amp;autostart=0&amp;randomplay=0"></object><div style="display:none"><ul><li><a href="http://piChak.nEt">قالب وبلاگ</a></li><li><a title="ساخت کد موزیک آنلاین" href="http://piChak.nEt/blogcod/cod-music/">ساخت کد موزیک آنلاین</a></li></ul></div>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#663300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146098092/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7jsealine.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146095942/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7440.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146094134/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A722.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146096418/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7cabincruiser.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146088318/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGiF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A748.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146096226/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7anitower.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146091576/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A71.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146092800/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGi_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A79.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8146088218/WWW_AKSGIF_IR_Animated_seaNatureGiF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A747.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/105" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرک دریا لطفا کلیک کنید --Please click on the sea animated pictures"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8122687168/KSGIF_IR_%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div> text/html 2014-06-02T22:24:29+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك ولادت امام سجاد (ع)--14 تصویر---Content and the animation of Imam sajjad (AS http://www.aksgif.ir/post/101 <div style="text-align: center;"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125287250/AKSGIF_IR_emamsajjad_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF5.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125288242/AKSGIF_IR_emamsajjad_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125287184/AKSGIF_IR_emamsajjad_gif_33%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/101" target="_blank" title="ادامه مطالب و تصاویر متحرك ولادت امام سجاد (ع)"><img src="http://s5.picofile.com/file/8125288376/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </div> text/html 2014-05-31T18:42:38+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك ولادت امام حسین (ع)--90 تصویر--Content and the animation of Imam Hussein (AS http://www.aksgif.ir/post/100 <br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 243px; height: 149px;" src="http://s5.picofile.com/file/8125039500/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_066.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125042068/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_500.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#006600" size="2">میلاد سه نور به صدای مهدی رازقیان<script language="javascript" src="http://PichAk.Net/musics.php?type=1&amp;files=http://uploadco.ir/uploads/lkil2vvtjyk74jjtxv4o.mp3&amp;start=0&amp;random=0&amp;replay=0&amp;vol=100"></script><object type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="20" data="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf" id="dewplayerclassic" name="dewplayerclassic"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf"><param name="flashvars" value="mp3=http://uploadco.ir/uploads/lkil2vvtjyk74jjtxv4o.mp3&amp;volume=100&amp;autoreplay=0&amp;autostart=0&amp;randomplay=0"></object><object type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="20" data="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf" id="dewplayerclassic" name="dewplayerclassic"><param name="wmode" value="transparent"><param name="movie" value="http://pichak.net/blogcod/cod-music/player/1.swf"><param name="flashvars" value="mp3=http://uploadco.ir/uploads/lkil2vvtjyk74jjtxv4o.mp3&amp;volume=100&amp;autoreplay=0&amp;autostart=0&amp;randomplay=0"></object><div style="display:none"><ul><li><a href="http://piChak.nEt">قالب وبلاگ</a></li><li><a title="ساخت کد موزیک آنلاین" href="http://piChak.nEt/blogcod/cod-music/">ساخت کد موزیک آنلاین</a></li></ul></div></font><br><br><img style="width: 311px; height: 175px;" src="http://s5.picofile.com/file/8125038100/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_2.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 426px; height: 264px;" src="http://s5.picofile.com/file/8125038276/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_4.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125040500/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_161.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125043434/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_%D9%85.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125038492/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_7a.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8125042850/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_d0.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 291px; height: 173px;" src="http://s5.picofile.com/file/8125037950/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_1.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 416px; height: 77px;" src="http://s5.picofile.com/file/8125038634/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_8.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/100" target="_blank" title="ادامه مطالب و تصاویر متحرك ولادت امام حسین (ع)--Read more moving pictures of Imam Hussein (AS)"><img src="http://s3.picofile.com/file/7477064294/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_Aksgif_ir17.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></a><br> </div> text/html 2014-05-18T16:19:10+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و مطالب متحرك با موضوع قرآن مجید---130 تصویر---Images and animated content on the subject of the Holy Quran http://www.aksgif.ir/post/99 <br> <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8123682634/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86bismillah_animation1_1_.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><img src="http://s5.picofile.com/file/8123681034/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86al_fatihah_1_.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></font><br></div><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8123688242/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86quran_timelapse_animation1.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8123621268/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%8619.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><img style="width: 448px; height: 238px;" src="http://s5.picofile.com/file/8123621092/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%861_12810.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8123686434/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86la_ilaha_illallah_animation.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8123665192/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%862287.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><img style="width: 447px; height: 192px;" src="http://s5.picofile.com/file/8123621034/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%861_500.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></b></font><br></div><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><div><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></div><div></div></a></div><br></b></font><div align="center"><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b><a href="http://aksgif.ir/post/99" target="_blank" title="ادامه تصاویر و مطالب متحرك با موضوع قرآن مجید--Continuing with the theme of the moving images and texts from the Holy Qur'an"><img src="http://s5.picofile.com/file/8123690684/AKSGIF_IR_qorangif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></a></b></font><br><font color="#006600" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><b> </b></font></div> text/html 2014-05-09T19:35:54+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك ولادت امام جواد (ع)74 تصویر---Content and animated images of Imam Jawad (AS http://www.aksgif.ir/post/98 <div style="text-align: center;"><img style="width: 364px; height: 66px;" src="http://s5.picofile.com/file/8122748184/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9www_aksgif_ir_emamjavad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122743726/www_aksgif_ir_emamjavad_3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122746592/www_aksgif_ir_emamjavad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9_707.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122745200/www_aksgif_ir_emamjavad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%822%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9_3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img style="width: 473px; height: 310px;" src="http://s5.picofile.com/file/8122747084/www_aksgif_ir_emamjavad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img style="width: 236px; height: 278px;" src="http://s5.picofile.com/file/8122745476/www_aksgif_ir_emamjavad_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9_3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/98" target="_blank" title="ادامه مطالب و تصاویر متحرك ولادت امام جواد (ع)Read more and animated images of Imam Jawad (AS"><img src="http://s5.picofile.com/file/8122749368/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </div> text/html 2014-05-09T10:13:39+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك ولادت حضرت علی اصغر (ع)--32 تصویر--Content and animated images Hazrat Ali Asghar (AS http://www.aksgif.ir/post/97 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7770125806/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_98.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122686850/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_741.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122686576/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7770151612/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_96.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7771320856/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_86.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="289" hspace="0" vspace="0" width="462"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122686218/%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87_AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7770134943/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_32.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7770130749/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_7.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7771316341/AKSGIF_IR_HAZRATEH_ALI_ASGHAR_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%B9_768.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/97" target="_blank" title="ادامه مطالب و تصاویر متحرك ولادت حضرت علی اصغر (ع)Read more and animated images Hazrat Ali Asghar (AS)"><img src="http://s5.picofile.com/file/8122687168/KSGIF_IR_%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="125" hspace="0" vspace="0" width="159"></a><br></div> text/html 2014-05-02T17:00:42+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك شهادت حضرت امام هادی النقی (ع)--64 تصویر---The animated content Alnqy Imam Hadi http://www.aksgif.ir/post/96 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121996292/aksgif_ir_emamhadi_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C_8.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7762158602/aksgif_ir_emamhadi_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C_84.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="312" hspace="0" vspace="0" width="376"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7762205806/aksgif_ir_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_emamhadi_362.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122005750/aksgif_ir_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_emamhadi_028.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7762216662/aksgif_ir_emamhadi_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C_3098.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7762207197/aksgif_ir_emamhadi_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C_3188.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121997392/aksgif_ir_emamhadi_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C_78.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122012892/aksgif_ir_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_emamhadi_3791.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7762231933/aksgif_ir_emamhadi_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%DB%8C_3700.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/96" target="_blank" title="read more The animated content Alnqy Imam Hadi مطالب و تصاویر متحرك شهادت حضرت امام هادی النقی (ع) "><img src="http://s5.picofile.com/file/8121998092/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1AKSGIF_IR_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2014-05-01T13:45:59+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك لیله الرغایب-22 تصویر--Content and animated images of the Lillatol Alrghayb http://www.aksgif.ir/post/95 <div align="center"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121872818/AKSGIF_IR_Lilltol_Alrghayb_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_besmellah.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121872584/AKSGIF_IR_Lilltol_Alrghayb_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="325" hspace="0" vspace="0" width="435"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121872034/AKSGIF_IR_Lilltol_Alrghayb_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_26.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121873326/AKSGIF_IR_Lilltol_Alrghayb_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_77.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121872100/AKSGIF_IR_Lilltol_Alrghayb_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_49.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121872250/AKSGIF_IR_Lilltol_Alrghayb_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8_65.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/95" target="_blank" title="ادامه مطالب و تصاویر متحرك لیله الرغایب---Read more moving picturesContent and animated images of the Lillatol Alrghayb"><img src="http://s3.picofile.com/file/7488354943/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87%D9%91AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="68" hspace="0" vspace="0" width="137"></a><br></div> text/html 2014-05-01T11:48:58+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك ماه مبارك رجب-28 تصویر-Content and animated images of the blessed month of Rajab http://www.aksgif.ir/post/94 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121857276/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8k.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7760357418/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A81474.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="291" hspace="0" vspace="0" width="315"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121857634/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AFAKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121857450/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%88%D9%862.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7759813438/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8127.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121858200/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A863.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7759813866/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8453.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121857376/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%B9%D8%A7.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/94" target="_blank" title="Read more moving pictures of the blessed month of Rajab----ادامه مطالب و تصاویر متحرك ماه مبارك رجب"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772777311/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir28.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="71" hspace="0" vspace="0" width="239"></a><br></div> text/html 2014-04-30T17:57:49+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك با موضوع ولادت حضرت امام باقر (ع)--47 تصویر--Stories and pictures of moving subjects Hazrat Imam Baqir-as http://www.aksgif.ir/post/93 <br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7759883117/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_144.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121786400/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_emam_bagher.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7968940214/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_26.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7759887953/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_639.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7759886234/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_758.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121786234/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_23.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121786300/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_81.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121786934/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_53.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7759885371/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_47183.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/93" target="_blank" title="ادامه مطالب و تصاویر متحرك با موضوع ولادت حضرت امام باقر (ع)----Stories and pictures of moving subjects Hazrat Imam Baqir-as"><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></div><div></div></a><img src="http://s4.picofile.com/file/7772778274/%D9%91AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A929.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="68" hspace="0" vspace="0" width="223"></a></div> text/html 2014-04-28T20:15:53+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و مطالب متحرك روز معلم 68 تصویر---Teacher's Day images and animated content http://www.aksgif.ir/post/92 <div align="center"><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font><img src="http://s5.picofile.com/file/8121593892/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%854.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121595218/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%8540.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121597092/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85408.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121598534/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_happy_teachers_day_animated_graphic_for_myspace%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121597626/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85836.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121597684/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85864.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121598968/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_happy_teachers_day_animated_graphic_for_myspace%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_8.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121599050/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_happy_teachers_day_animated_graphic_for_myspace%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121597034/AKSGIF_IR_teacher_s_day_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85372.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/92" target="_blank" title="ادامه تصاویر و مطالب متحرك روز معلم ---Teacher's Day images and animated content"><img src="http://s3.picofile.com/file/7488353438/%D9%91AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9b5024770ee1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2014-04-26T18:33:01+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك روز جهانی كار و كارگر 76 تصویر--Labor day gif- WORK AND Worker day gif http://www.aksgif.ir/post/91 <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121405392/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_99.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121404126/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_Worker_day_happy_labor_day_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121404350/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_Worker_day_happy_labor_day_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>&nbsp;<img src="http://s5.picofile.com/file/8121406700/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_Worker_day_happy_labor_day_66.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8121406518/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_Worker_day_happy_labor_day_34.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121407026/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_Worker_day_happy_labor_day_76.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121404742/AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_Labor_day_54.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/91" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك روز جهانی كار و كارگر ---More images Labor day gif"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772777311/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir28.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="54" hspace="0" vspace="0" width="207"></a><br><br></div> text/html 2014-04-09T07:32:06+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و مطالب متحرك با موضوع ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر --156 تصویر Stories and pictures of moving subjects by hazrateh zahra(S) and mather day- 156 Picture http://www.aksgif.ir/post/90 <br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772810107/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119467134/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_COM_6_11_MADAER102.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120506684/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B335.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772802468/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772811391/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_11.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119464118/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3067.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772808060/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_5.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7771306662/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_5767.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7745229244/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_hazrate_zahrasl.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772802254/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_2.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120511168/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B35141.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="150" hspace="0" vspace="0" width="456"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119463692/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B313.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119464784/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3895.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772831070/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_106.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8119463400/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B31042.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><br></div><div><br></div><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><a href="http://aksgif.ir/post/90" target="_blank" title="ادامه تصاویر و مطالب متحرك با موضوع ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر"><img src="http://s4.picofile.com/file/7772781719/_AKSGIF_IR_57.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="64" hspace="0" vspace="0" width="243"></a></div> text/html 2014-03-18T19:17:29+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و مطالب متحرك با موضوع عید نوروز -145 تصویر-- Images and animated content with the NOWRUZ GIF http://www.aksgif.ir/post/89 &gt;<br><br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8117369626/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_412.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7689046983/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_3160.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="63" hspace="0" vspace="0" width="256"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117361976/4AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_067%D8%AE0.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="459" hspace="0" vspace="0" width="337"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117369818/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_528.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="247" hspace="0" vspace="0" width="330"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117370768/%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="235" hspace="0" vspace="0" width="336"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117365134/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_56.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="338"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7686660856/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_2222.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="252" hspace="0" vspace="0" width="336"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7696596448/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_960974.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="96" hspace="0" vspace="0" width="252"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117366718/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_73.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8117374768/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_8827.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117362892/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_6.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117369200/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_359.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8117364034/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_24.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="147" hspace="0" vspace="0" width="235"><br><br><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/89" target="_blank" title="ادامه تصاویر و مطالب متحرك با موضوع عید نوروز"><img src="http://s5.picofile.com/file/8117376634/AKSGIF_IR_norooz_gif_09%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br></div> text/html 2014-03-12T20:38:27+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و نوشته های متحرك با موضوع شهادت حضرت زهرا (س)-130 تصویر- Moving images and writings on the subject of martyrdom of Hazrat Zahra http://www.aksgif.ir/post/88 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7729662147/babol2011blogfacom_477.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="188" hspace="0" vspace="0" width="465"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7689299565/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3w3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8116821584/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_shahdate_hazarte_fateme_zahra.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="316" hspace="0" vspace="0" width="474"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7696635478/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_7236.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="120" hspace="0" vspace="0" width="481"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7772833224/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_108.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="298"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8116823200/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="298" hspace="0" vspace="0" width="398"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8116819426/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_728.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="261" hspace="0" vspace="0" width="400"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7702132896/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_676.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8116634984/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B391.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="90" hspace="0" vspace="0" width="409"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8118814826/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3312.gif" alt="تصاویر متحرك شهادت حضرت فاطمه س" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7729496555/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_hazrate_zahraSh_H_ZahraS.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="345" hspace="0" vspace="0" width="285"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7729657197/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_hazrate_zahra.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="81" hspace="0" vspace="0" width="284"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7719573224/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_8674.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/88" target="_blank" title="ادامه تصاویر و نوشته های متحرك با موضوع شهادت حضرت زهرا (س)"><img src="http://s3.picofile.com/file/7546992789/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_irdemousa_aksgif_ir20.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="52" hspace="0" vspace="0" width="202"></a><br></div> text/html 2014-03-06T14:17:51+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و مطالب متحرك با موضوع ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و تبریك روز پرستار--70 تصویر-- Images and animated content with the happiness of the birth of the subject of Hazrat Zainab (SA) and congratulations on the nurse day - Image 70 http://www.aksgif.ir/post/87 <div><br></div> <br> <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115900292/AKSGIF_IR_ziynab_gif_9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%B3_04.gif" alt="" height="135" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="252"><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7778016127/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_12.gif" alt="" height="70" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="402"><br><br><br><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7778030214/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_f_22.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7778039030/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_4.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7777904294/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_094.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7778031070/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_23.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7689201505/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_761.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7778041719/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_11.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7689202903/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_819.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/7778018923/AKSGIF_IR_ziynab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%B3_13.gif" alt="" height="79" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="430"><br><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7546992789/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_irdemousa_aksgif_ir20.gif" alt="" height="77" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="278"></div> text/html 2014-03-05T19:17:38+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك با موضوع درخت و روز درختكاری--155 تصویر--The animated theme tree planting day - 155 files http://www.aksgif.ir/post/86 <br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115854792/AKSGIF_IR_Tree_gif_55153.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115846326/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_22.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="62" hspace="0" vspace="0" width="103"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115839484/AKSGIF_IR_Tree_gif_4%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_7.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="158" hspace="0" vspace="0" width="150"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115851850/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_150.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115840126/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_1c.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="247" hspace="0" vspace="0" width="376"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115840468/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_03.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="295" hspace="0" vspace="0" width="286">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8115855884/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115854850/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_03.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="50" hspace="0" vspace="0" width="449"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115845342/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_13.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115845618/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_14.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115845792/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_16.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="75" hspace="0" vspace="0" width="155"> <br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115847092/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_034.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="232" hspace="0" vspace="0" width="285"> &nbsp;&nbsp; <img src="http://s5.picofile.com/file/8115855800/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_s020.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115853700/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_534.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> &nbsp; <br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115847700/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_039.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115845968/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_18.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="144" hspace="0" vspace="0" width="130"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8115852826/AKSGIF_IR_Tree_gif_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_435.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/86" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك با موضوع درخت و روز درختكاری"><img src="http://s2.picofile.com/file/7664182682/_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_45.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br></div> text/html 2014-03-04T19:13:58+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر و مطالب متحرك نیكوكاری-14 تصویر-- Pictures and Stories Moving Image -14 charity http://www.aksgif.ir/post/85 <br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115724568/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8CAKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_.gif" alt="" height="73" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="483"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115723150/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7.gif" alt="" height="260" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="482"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115722600/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115722384/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_nikoo.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8115722150/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8115722750/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/85" target="_blank" title="ادامه تصاویر و مطالب متحرك نیكوكاری"><img src="http://s2.picofile.com/file/7664182682/_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_45.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2014-02-23T16:40:03+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی شبكه نسیم متحرك--160تصویر--nasim tv gif http://www.aksgif.ir/post/84 <br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114623242/AKSGIF_IR_tanz_jook_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_nasim_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%852.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114625950/AKSGIF_IR_tanz_jook_19.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114627826/AKSGIF_IR_tanz_jook_26.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114635618/AKSGIF_IR_tanz_jook_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="179" hspace="0" vspace="0" width="300"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114618268/AKSGIF_IR_tanz_jook_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="214" hspace="0" vspace="0" width="234"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114623476/AKSGIF_IR_tanz_jook_5.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114762950/AKSGIF_IR_tanz_jook_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85_554%D9%82.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114634634/AKSGIF_IR_tanz_jook_securedownload6.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="180" hspace="0" vspace="0" width="282"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114616334/AKSGIF_IR_tanz_jook_40.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="209" hspace="0" vspace="0" width="331"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114623968/AKSGIF_IR_tanz_jook_11.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114625250/AKSGIF_IR_tanz_jook_17.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114632976/AKSGIF_IR_tanz_jook_ff.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="147" hspace="0" vspace="0" width="292"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114634918/AKSGIF_IR_tanz_jook_tablo_gif.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="192" hspace="0" vspace="0" width="283"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114628100/AKSGIF_IR_tanz_jook_30.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114633784/AKSGIF_IR_tanz_jook_kale_nozad.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="218" hspace="0" vspace="0" width="256"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114754742/AKSGIF_IR_tanz_jook_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85_66pg.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8114632768/AKSGIF_IR_tanz_jook_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9d.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="227" hspace="0" vspace="0" width="312"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/84" target="_blank" title="nasimtv gif--شبكه نسیم متحرك"><img src="http://s2.picofile.com/file/7664182682/_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_45.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="61" hspace="0" vspace="0" width="112"></a><br></div> text/html 2014-02-10T18:59:28+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك كتاب--70 تصویر--- Moving Picture Books - 70 Picture http://www.aksgif.ir/post/82 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112836768/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_72.gif" alt="" height="208" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="400"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112836618/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_65.gif" alt="" height="486" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="545"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112843418/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_089.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112848234/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_c100.gif" alt="" height="123" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="147"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112849600/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_reading_rainbow_jpg.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112844292/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_250.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112835734/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_8.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112847550/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_reading_book.gif" alt="" height="361" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="506"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112849018/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_livre_book_rose.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112843950/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_099.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112848576/AKSGIF_IR_BOOK_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/82" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك كتاب"><img src="http://s2.picofile.com/file/7621766234/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_edameh_matlab_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt="" height="56" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="185"></a><br><br><br></div> text/html 2014-02-09T18:01:59+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك با موضوع رحلت حضرت معصومه (س)68 تصویر-- Child death animation theme Imam Reza (S) 68 files http://www.aksgif.ir/post/81 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112687750/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_982.gif" alt="" height="112" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="268"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112684276/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_3.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112684842/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_15.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112684392/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_08.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112685450/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_51.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112689018/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF5.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112684768/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_14.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112689492/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF99.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://aksgif.ir/post/81" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك رحلت حضرت معصومه (س)"><img src="http://s3.picofile.com/file/7546992789/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_irdemousa_aksgif_ir20.gif" alt="" height="50" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="174"></a><br></div> text/html 2014-02-07T18:08:55+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك با موضوع ولادت امام حسن عسگری (ع)--60 تصویر-- Stories and pictures of moving subjects Imam Hassan Askari (AS) - 60 Picture http://www.aksgif.ir/post/80 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112396992/AKSGIF_IR_emam_hassane_asghari_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%B9_925.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7662128488/AKSGIF_IR_emam_hassane_asghari_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%B9_asghari_gif161.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112398768/AKSGIF_IR_emam_hassane_asghari_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%B9_gif51.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112400076/AKSGIF_IR_emam_hassane_asghari_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%B9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8112399234/AKSGIF_IR_emam_hassane_asghari_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%B9asghari_.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7662094408/AKSGIF_IR_emam_hassane_asghari_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%B9_asghari_gifm_e_askari_fa.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/80" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك ولادت امام حسن عسگری"><img src="http://s3.picofile.com/file/7627021826/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br></div> text/html 2014-01-31T14:07:27+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی مطالب و تصاویر متحرك دهه فجر--60 تصویر--Fajr mobile content and images - 60 images http://www.aksgif.ir/post/79 <br> <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8111321250/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIF_bahman_daheye_fajr75.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111319334/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="193" hspace="0" vspace="0" width="270"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111319434/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIF0.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111319826/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIF81.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111320168/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIF_bahman_daheye_fajr14.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111320392/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIF_bahman_daheye_fajr18.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111325126/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIFdiv_cho_gif.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8111319784/AKSGIF_IR_FAJR%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_GIF9.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://aksgif.ir/post/79" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك دهه فجر"><img src="http://s2.picofile.com/file/7664182682/_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_45.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a></div> text/html 2014-01-25T12:01:37+01:00 www.aksgif.ir جابر وسیله ایردموسی تصاویر متحرك ویژه 23 ربیع الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهرقم-54 تصویر http://www.aksgif.ir/post/78 <br> <div align="center"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110548334/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87033.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110543084/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B3.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110558384/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_00%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B373.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110548576/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%8703330.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7924783545/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B3_pic37.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110545876/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B373.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110558726/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF999_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B33.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7924881070/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B3251.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110560568/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B3811.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110562218/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%B398888.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8110547900/AKSGIF_IR_HAZRATE_MASSOMEH_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><a href="https://telegram.me/aksgif2" target="_blank" title="با کلیکی می توانید عضو کانال تصاویر متحرک در تلگرام بشوید "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8244805692/aksgif_ir_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif" alt=""></a><br><a href="http://www.aksgif.ir/post/78" target="_blank" title="ادامه تصاویر متحرك ورود حضرت معصومه به شهر قم"><img src="http://s3.picofile.com/file/7627021826/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_aksgif_ir_edamematlab.gif" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br></div>